خدمات

تعداد بازدید:۲۱۶۶

در کلینیک دکتر امید رضائی با دیدگاه درمان جامع نگر، خدمات متنوعی جهت بهبود و ارتقاء سطح سلامت روان مراجعینِ گرامی ارائه میگردد که برخی از این خدمات عبارتند از:
 

 • تشخیص و درمان انواع بیماری های روان پزشکی

 • درمان های روان شناختی با رویکردهای مختلف

 • درمان های دارویی

 • درمان تخصصی اختلالات روان- تنی

 • درمان تخصصی اختلالات طیف اضطرابی

 • درمان تخصصی افسردگی

 • درمان تخصصی وسواس

 • درمان تخصصی اختلالات سایکوتیک (جنون)

 • درمان تخصصی اختلال دوقطبی

 • درمان تخصصی اختلالات کودکان و نوجوانان

 • ارائه مشاوره در حوزه های گوناگون از جمله:

 • مشاوره پیش از ازدواج

 • زوج درمانی

 • خانواده درمانی

 • مشاوره فردی

 • مشاوره انگیزشی و هدایت شغلی