بیوگرافی

تعداد بازدید:۱۱۲۷۳

دکتر امیـد رضائی
Dr. OmidRezaei
Assistant Professor of Psychiatry

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

سوابق تحصیلی (از تاریخ فعلی به عقب)

1-      بورد تخصصی اعصاب و روان

2-      دکترای حرفه ای پزشکی


سوابق آموزشی (از تاریخ فعلی به عقب)
 

1-      استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

2-      راهنمای پایان نامه دستیاری 5 مورد

3-      راهنمای پایان نامه Ph.D. روانشناسی 2 مورد

4-      مشاور پایان نامه Ph.D. روانشناسی 1 مورد

5-      راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد 30 مورد

6-      مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد 10 مورد

7-      ارائه کارگاه 3 روزه(کشوری) درمان اختلالات جنسی، شیراز، آذر ماه 86

8-      ارائه کارگاه 3 روزه(کشوری) درمان اختلالات جنسی، تهران، آذر ماه 88

9-      کارگاه یکروزه سوگ، انجمن علمی روانشناسی، سال88

10-    کارگاه یکروزه خودکشی، انجمن علمی روانشناسی، سال 88

11-    کارگاه یکروزه عوارض داروهای روانپزشکی، انجمن علمی روانشناسی، سال 88

12-   کارگاه 3روزه اختلالات شخصیت، شیراز، سال 88

13-   کارگاه 3روزه(کشوری) تشخیص اختلالات اعصاب و روان، ایلام، 88

14-   ارائه کارگاه 3 روزه درمان اختلالات جنسی، اراک، آذر ماه 89

15-   کارگاه 3روزه اختلالات شخصیت، یزد، سال 89

16-   کارگاه 3روزه(کشوری) تشخیص اختلالات اعصاب و روان، اردبیل، 89

17-   ارائه کارگاه 3 روزه درمان اختلالات جنسی، یزد، آذر ماه 90

18-   کارگاه 3روزه اختلالات شخصیت، یاسوج، سال 90  

19-   کارگاه 1 روزه مصاحبه بالینی، تهران، بهمن و اسفند ماه 90

20-   کارگاه 2روزه تشخیص و درمان اختلالات جنسی، تهران، اردیبهشت 91

21-   کارگاه 2روزه تشخیص و درمان اختلالات جنسی، تهران، خـرداد 91

22-   کارگاه 1روزه تشخیص و مداخله در سوگ، تهران، تیـر 91      

23-   کارگاه 1روزه تشخیص و مداخله در سوگ، تهران، تیـر 91

24-   کارگاه 1روزه مدیریت و مداخله در خودکشی، تهران، آبان 91

25-   کارگاه 1روزه مصاحبه بالینی، تهران، آذر 91


سوابق بالینی (از تاریخ فعلی به عقب)

1-      متخصص اعصاب و روان 7 سال

2-      دستیار دوره تخصصی اعصاب و روان 3 سال

3-      پزشک عمومی 2 سال

 

سوابق اجرایی (از تاریخ فعلی به عقب)

پزشک مسئول مرکز شماره یک شهرستان اصفهان 2 سال

رئیس بخش سینا2، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

سرپرست واحد EDO، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 

پژوهشهای انجام شده

1-      بررسی میزان اطلاعات بیماران و پرسنل بهداشتی از شیوه درست کارکرد افشانه های استنشاقی

2-      شناخت کاربردهای درمان با تشنج الکتریکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

3-      ارزش یابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4-      عملکرد خانواده بیماران با اختلال هویت جنسی

5-      آسیبهای اعصاب و روان بیماران با اختلال هویت جنسی

6-      مکانیسم های مقابله در بیماران با اختلال هویت جنسی

7-      تعیین نیمرخ شخصیتی بیماران با اختلال هویت جنسی

8-      سلامت روان در بیماران با کلستومی

 

مقالات ارائه شده در سخنرانیها و همایشهای علمی

1- اختلالات سایکوتیک ایجاد شده بر اثر بیماریهای طب داخلی – بازآموزی پزشکان عمومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2- روانپزشکی مشاوره – رابط بازآموزی روان پزشکان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3- اسکیزوفرنیا- بازآموزی روانپزشکان-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4- اختلالات اضطرابی – بازآموزی پزشکان عمومی- محل اجلاس سران

5- خودکشی – بازآموزی پزشکان عمومی- مرکز همایشهای رازی

6- آئین و اخلاق ارتباط با بیمار-کنگره کشوری اخلاق پزشکی کاربردی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7- کاربرد شربتهای سینه در بیماریهای ریوی- دومین همایش سالانه انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8- کاربردهای درمان با تشنج الکتریکی – کنگره انجمن علمی روانپزشکان ایران – تهران بیمارستان میلاد

 

مقالات چاپ شده

1-      شناخت کاربردهای درمان با تشنج الکتریکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی، فصلنامه توانبخشی، ویژه نامه روانپزشکی.

2-      عملکرد خانواده در بیماران با اختلال هویت جنسی، فصلنامه توانبخشی، ویژه نامه روانپزشکی.

3-      تاثیر پرازوسین بر روی علائم کلینیکی اختلال استرس پس از سانحه جنگ

4-      شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد وابسته به افیون و افراد غیر وابسته

5-      کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بدخیمی­های خونی با اختلال افسردگی اساسی و افسردگی فرونشانگانی

6-    Prevalence of metabolic syndrome among an Iranian cohort of inpatients with schizophrenia

7-    Quality of life and mental disorders in patients after coronary artery bypass grafting

8-    Comparison between personality profiles of the parents with schizophrenics offspring and normal parents based on MCMI-III

9-    Relationship of serum serotonin and salivary cortisol with sensation seeking

10-  Efficacy of Biofeedback Associated with Relaxation in Decreasing Anxiety in Women with Breast Cancer During Chemotherapy

11-  Gender difference in effects of antipsychotic medications in schizophrenia

12-  Adjunctive Treatment with Gabapentin in Bipolar Patients during Acute Mania

13-  A double-blind placebo-controlled trial of bupropion for smoking abstinence and cognition improvement in schizophrenia

 

 

تالیف کتب

1-      نگارش فصل اختلالات رفتاری کتاب " کودک و خانواده"، انتشارات مانی 1385

 

عضویت در انجمن ها و مجامع

1-      عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

2-      کارشناس سازمان پزشکی قانونی کل کشور

3-      عضو کمیته امتحانات دستیاری گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

4-      عضو کمیته پژوهشی مرکز روان پزشکی رازی

 

دریافت نشان و امتیاز ویژه

رتبه دوم بورد تخصصی کشوری اعصاب و روان شهریورماه 1384

دانشجوی برجسته سال 1383