آدرس و تلفن

تعداد بازدید:۷۴۰۱

آدرس کلینیک دکتر امید رضائی:

تهران، میدان جهاد (فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون، ساختمان لئون، طبقۀ سوم، واحد 12

 

تلفن های تماس:

88993453، 88993454 و 88993455

پذیرش با وقت قبلی

( تماس جهت تعیین وقت، روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 12 تا 22 )